ΠΑΙΚΤΕΣ

ΒΕΛΗ ΧΑΣΑΝ

Ονομα Πατρός: ΓΙΟΥΚΣΕΛ

Ονομα Μητρός: ΜΠΕΙΧΑΝ

ΠερίοδοςΟμαδαΑγώνεςΠόντοιΔίπονταΤρίπονταΒολές
2017-2018ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 5 40     8.0 8     1.6 5     1.0 9     1.8
2016-2017ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 8 88     11.0 15     1.9 13     1.6 19     2.4
2015-2016ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 7 31     4.4 10     1.4 1     0.1 8     1.1
2014-2015ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 4 33     8.3 7     1.8 4     1.0 7     1.8
2013-2014ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 23 342     14.9 92     4.0 24     1.0 86     3.7
2012-2013ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 23 332     14.4 89     3.9 23     1.0 85     3.7
2011-2012ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 6 84     14.0 19     3.2 9     1.5 19     3.2
2010-2011ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 26 213     8.2 53     2.0 25     1.0 32     1.2
2009-2010ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 19 159     8.4 22     1.2 25     1.3 40     2.1
2008-2009ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 24 94     3.9 26     1.1 7     0.3 21     0.9
2007-2008ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 30 188     6.3 32     1.1 26     0.9 46     1.5
2006-2007ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 28 216     7.7 44     1.6 30     1.1 38     1.4
2005-2006ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 27 226     8.4 59     2.2 17     0.6 57     2.1
2004-2005ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 26 214     8.2 55     2.1 20     0.8 44     1.7
2003-2004ΞΑΝΘΗΣ Α.Σ 7 2     0.3 1     0.1 0     0.0 0     0.0
2002-2003ΞΑΝΘΗΣ Α.Σ 29 58     2.0 19     0.7 4     0.1 8     0.3
2000-2001ΓΣ ΚΑΔΜΟΣ 20 7     0.4 2     0.1 1     0.1 0     0.0
  3122327    7.5553    1.8234    0.8519    1.7
 Μεγαλύτερες επιδόσεις ανά περίοδο και ανά κατηγορία
2017-2018


2016-2017


2015-2016


2014-2015


2013-2014


2012-2013


2011-2012


2010-2011


2009-2010


2008-2009


2007-2008


2006-2007


2005-2006


2004-2005


2003-2004


2002-2003


2000-2001


Επιλογή περιόδου