ΠΑΙΚΤΕΣ

ΓΙΑΝΝΑΛΕΤΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Ονομα Πατρός: ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ονομα Μητρός: ΕΛΕΝΗ