ΠΑΙΚΤΕΣ

ΓΚΛΟΥΜΠΟΥ ΜΑΡΘΑ-ΜΑΡΙΑ

Ονομα Πατρός: ΙΩΑΝΝΗΣ

Ονομα Μητρός: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ