ΠΑΙΚΤΕΣ

ΖΕΣΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Ονομα Πατρός: ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ονομα Μητρός: ΣΟΦΙΑ

ΠερίοδοςΟμαδαΑγώνεςΠόντοιΔίπονταΤρίπονταΒολές
2018-2019ΠΑΠΑΔΟΣ-ΓΕΡΑΣ 4 64     16.0 23     5.8 3     0.8 9     2.3
2016-2017ΠΑΠΑΔΟΣ-ΓΕΡΑΣ 4 65     16.3 28     7.0 0     0.0 9     2.3
2013-2014ΠΑΠΑΔΟΣ-ΓΕΡΑΣ 8 41     5.1 15     1.9 1     0.1 8     1.0
2012-2013ΠΑΠΑΔΟΣ-ΓΕΡΑΣ 4 4     1.0 2     0.5 0     0.0 0     0.0
2011-2012ΠΑΠΑΔΟΣ-ΓΕΡΑΣ 3 35     11.7 14     4.7 1     0.3 4     1.3
2010-2011ΠΑΠΑΔΟΣ-ΓΕΡΑΣ 19 128     6.7 47     2.5 2     0.1 28     1.5
2008-2009ΠΑΠΑΔΟΣ-ΓΕΡΑΣ 4 46     11.5 16     4.0 3     0.8 5     1.3
2007-2008ΠΑΠΑΔΟΣ-ΓΕΡΑΣ 4 24     6.0 8     2.0 1     0.3 5     1.3
  50407    8.1153    3.111    0.268    1.4
 Μεγαλύτερες επιδόσεις ανά περίοδο και ανά κατηγορία
2018-2019


2016-2017


2013-2014


2012-2013


2011-2012


2010-2011


2008-2009


2007-2008