ΠΑΙΚΤΕΣ

ΖΟΥΠΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Ονομα Πατρός: ΑΓΓΕΛΟΣ

Ονομα Μητρός: ΖΩΗ

ΠερίοδοςΟμαδαΑγώνεςΠόντοιΔίπονταΤρίπονταΒολές
2019-2020ΑΜΥΝΤΑΣ ΑΟ 22 182     8.3 58     2.6 3     0.1 57     2.6
2018-2019ΑΜΥΝΤΑΣ ΑΟ 27 324     12.0 111     4.1 6     0.2 84     3.1
2017-2018ΑΜΥΝΤΑΣ ΑΟ 33 315     9.5 108     3.3 6     0.2 81     2.5
2016-2017ΑΜΥΝΤΑΣ ΑΟ 30 281     9.4 90     3.0 14     0.5 59     2.0
2015-2016ΑΜΥΝΤΑΣ ΑΟ 31 291     9.4 91     2.9 7     0.2 88     2.8
2014-2015ΑΜΥΝΤΑΣ ΑΟ 28 408     14.6 136     4.9 14     0.5 94     3.4
2013-2014ΑΜΥΝΤΑΣ ΑΟ 25 235     9.4 88     3.5 4     0.2 47     1.9
2012-2013ΑΜΥΝΤΑΣ ΑΟ 25 240     9.6 73     2.9 15     0.6 49     2.0
2011-2012ΑΜΥΝΤΑΣ ΑΟ 31 413     13.3 129     4.2 19     0.6 98     3.2
2010-2011ΑΜΥΝΤΑΣ ΑΟ 29 213     7.3 71     2.4 6     0.2 53     1.8
2009-2010ΑΜΥΝΤΑΣ ΑΟ 33 387     11.7 80     2.4 37     1.1 116     3.5
2008-2009ΑΜΥΝΤΑΣ ΑΟ 30 352     11.7 77     2.6 37     1.2 87     2.9
2007-2008ΑΜΥΝΤΑΣ ΑΟ 32 425     13.3 102     3.2 39     1.2 104     3.3
2006-2007ΑΜΥΝΤΑΣ ΑΟ 25 241     9.6 65     2.6 18     0.7 57     2.3
2005-2006ΑΜΥΝΤΑΣ ΑΟ 31 324     10.5 92     3.0 15     0.5 95     3.1
2004-2005ΑΜΥΝΤΑΣ ΑΟ 26 316     12.2 96     3.7 17     0.7 73     2.8
2003-2004ΑΜΥΝΤΑΣ ΑΟ 23 268     11.7 53     2.3 35     1.5 57     2.5
2002-2003ΑΜΥΝΤΑΣ ΑΟ 11 175     15.9 38     3.5 24     2.2 27     2.5
2001-2002ΑΜΥΝΤΑΣ ΑΟ 28 277     9.9 65     2.3 28     1.0 63     2.3
2000-2001ΑΜΥΝΤΑΣ ΑΟ 29 225     7.8 55     1.9 28     1.0 31     1.1
1999-2000ΑΜΥΝΤΑΣ ΑΟ 26 114     4.4 24     0.9 12     0.5 30     1.2
1998-1999ΑΜΥΝΤΑΣ ΑΟ 23 27     1.2 8     0.3 2     0.1 5     0.2
1996-1997ΑΜΥΝΤΑΣ ΑΟ 5 91     18.2 25     5.0 7     1.4 20     4.0
  6036124    10.21735    2.9393    0.71475    2.4
 Μεγαλύτερες επιδόσεις ανά περίοδο και ανά κατηγορία
2019-2020


2018-2019


2017-2018


2016-2017


2015-2016


2014-2015


2013-2014


2012-2013


2011-2012


2010-2011


2009-2010


2008-2009


2007-2008


2006-2007


2005-2006


2004-2005


2003-2004


2002-2003


2001-2002


2000-2001


1999-2000


1998-1999


1996-1997