ΠΑΙΚΤΕΣ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ονομα Πατρός: ΧΡΗΣΤΟΣ

Ονομα Μητρός: ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ