ΠΑΙΚΤΕΣ

ROSTAMPOUR, MIKE

ΠερίοδοςΟμαδαΑγώνεςΠόντοιΔίπονταΤρίπονταΒολές
IRAN 3 25     8.3 9     3.0 2     0.7 1     0.3
  325    8.39    3.02    0.71    0.3
 Μεγαλύτερες επιδόσεις ανά περίοδο και ανά κατηγορία