ΠΑΙΚΤΕΣ

JAMSHIDI, MOHAMMAD

ΠερίοδοςΟμαδαΑγώνεςΠόντοιΔίπονταΤρίπονταΒολές
IRAN 3 42     14.0 13     4.3 3     1.0 7     2.3
  342    14.013    4.33    1.07    2.3
 Μεγαλύτερες επιδόσεις ανά περίοδο και ανά κατηγορία