ΠΑΙΚΤΕΣ

CHIDOM OBERAH-OBIANGELI

ΠερίοδοςΟμαδαΑγώνεςΠόντοιΔίπονταΤρίπονταΒολές
2018-2019ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜ.ΑΟ 29 468     16.1 185     6.4 0     0.0 98     3.4
  29468    16.1185    6.40    0.098    3.4
 Μεγαλύτερες επιδόσεις ανά περίοδο και ανά κατηγορία
2018-2019