ΠΑΙΚΤΕΣ

JAROSZ VICTORIA

ΠερίοδοςΟμαδαΑγώνεςΠόντοιΔίπονταΤρίπονταΒολές
2018-2019ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΓΑΣ ΘΟ 23 353     15.3 132     5.7 0     0.0 89     3.9
  23353    15.3132    5.70    0.089    3.9
 Μεγαλύτερες επιδόσεις ανά περίοδο και ανά κατηγορία
2018-2019