ΠΑΙΚΤΕΣ

AVERV N

ΠερίοδοςΟμαδαΑγώνεςΠόντοιΔίπονταΤρίπονταΒολές
2009-2010ΧΑΝΙΩΝ ΟΑ 2 8     4.0 2     1.0 1     0.5 1     0.5
  28    4.02    1.01    0.51    0.5
 Μεγαλύτερες επιδόσεις ανά περίοδο και ανά κατηγορία
2009-2010


Επιλογή περιόδου