ΠΑΙΚΤΕΣ

ΠΑΥΛΑΚΗΣ

ΠερίοδοςΟμαδαΑγώνεςΠόντοιΔίπονταΤρίπονταΒολές
1968-1969ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 14 282     20.1 117     8.4 0     0.0 48     3.4
1966-1967ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 5 118     23.6 53     10.6 0     0.0 12     2.4
1965-1966ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 2 33     16.5 15     7.5 0     0.0 3     1.5
  21433    20.6185    8.80    0.063    3.0
 Μεγαλύτερες επιδόσεις ανά περίοδο και ανά κατηγορία
1968-1969


1966-1967


1965-1966