ΠΑΙΚΤΕΣ

ΔΑΜΙΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ονομα Πατρός: ΠΕΤΡΟΣ

Ονομα Μητρός: ΑΝΤΡΙΑΝΑ