ΕΚΑ μπασκετ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΝΙΚΕΣ 2018-2019
1 3
2 3
3 3
4 3
5 2
 
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΝΙΚΕΣ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 2018-2019
1 2
2 2
3 2
4 2
5 2
 
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΝΙΚΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 2018-2019
1 2
2 2
3 2
4 2
5 1
 
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΗΤΤΕΣ 2018-2019
1 3
2 2
3 2
4 2
5 2
 
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΗΤΤΕΣ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 2018-2019
1 2
2 2
3 2
4 2
5 1
 
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΗΤΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 2018-2019
1 2
2 2
3 2
4 2
5 1
 
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΠΟΝΤΟΙ ΥΠΕΡ 2018-2019
1 206
2 202
3 196
4 181
5 171
 
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΠΟΝΤΟΙ ΥΠΕΡ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 2018-2019
1 166
2 139
3 134
4 134
5 125
 
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΠΟΝΤΟΙ ΥΠΕΡ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 2018-2019
1 136
2 135
3 131
4 120
5 111
 
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΠΟΝΤΟΙ ΚΑΤΑ 2018-2019
1 201
2 177
3 172
4 155
5 151
 
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΠΟΝΤΟΙ ΚΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 2018-2019
1 135
2 124
3 123
4 118
5 113
 
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΠΟΝΤΟΙ ΚΑΤΑ ΕKΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 2018-2019
1 142
2 124
3 123
4 116
5 108
 
 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΝΤΩΝ 2018-2019
1 81
2 50
3 50
4 48
5 39
 
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΠΟΝΤΟΙ ΥΠΕΡ M.O. 2018-2019
 
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΠΟΝΤΟΙ ΚΑΤΑ M.O. 2018-2019
 
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΝΙΚΕΣ
1 457
2 245
3 211
4 204
5 195
 
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΝΙΚΕΣ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
1 243
2 128
3 119
4 114
5 103
 
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΝΙΚΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
1 214
2 117
3 97
4 92
5 91
 
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΗΤΤΕΣ
1 193
2 192
3 161
4 159
5 149
 
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΗΤΤΕΣ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
1 90
2 88
3 77
4 73
5 72
 
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΗΤΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
1 104
2 103
3 87
4 84
5 84
 
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΠΟΝΤΟΙ ΥΠΕΡ
1 39021
2 19149
3 18549
4 15207
5 14506
 
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΠΟΝΤΟΙ ΥΠΕΡ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
1 19432
2 9362
3 9312
4 8202
5 7633
 
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΠΟΝΤΟΙ ΥΠΕΡ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
1 19589
2 9837
3 9187
4 7180
5 7161
 
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΠΟΝΤΟΙ ΚΑΤΑ
1 33158
2 17513
3 16053
4 14416
5 14347
 
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΠΟΝΤΟΙ ΚΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
1 16136
2 8617
3 7442
4 7218
5 7165
 
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΠΟΝΤΟΙ ΚΑΤΑ ΕKΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
1 17022
2 8896
3 8611
4 7559
5 7129
 
 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΝΤΩΝ
1 5863
2 3096
3 2865
4 2623
5 2547
 
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΠΟΝΤΟΙ ΥΠΕΡ M.O.
1 66,72
2 66,40
3 66,03
4 64,91
5 64,08
 
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΠΟΝΤΟΙ ΚΑΤΑ M.O.
1 62,30
2 61,79
3 60,22
4 59,87
5 59,61
 
 

Copyright © 2014. All Rights Reserved. Created by 2G Sportstats